صندلی ماشین BONITO مدل Dano

ویژگی های محصول:
  • قابل استفاده از بدو‌ تولد تا ۱۲ سالگی
  • نشیمن ضد تعریق و قابل شستشو
  • تنظیم هد ساپورت متناسب با قد کودک
  • نصب با ایزوفیکس و کمربند
  • دارای SIP (ضربه گیر)
  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • پوشاک برند با بهترین الیاف
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

ناموجود

تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.

ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدرو ﮐﻮدک دونو DONO

در اﯾﻦ ﻣﺪل دونو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدرو با ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮای راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﺼﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم، ﺧﺸﮏ، ﺷﺮﺟﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﻤﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ را در دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ راﺑﻂ ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺿﺮﺑﻪ از ﻃﺮﻓﯿﻦ را داراﺳﺖ،
ﺟﻨﺲ ۳۶۰درﮔﺎه ﻣﺨﺼﻮل در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﺪلی ﺑﻮﻧﯿﺘﻮ اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ روﮐﺶ ﻫﺎ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، دوﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻇﺮاﻓﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ در ISOFIXداراﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ آﺳﺎن و ﺟﻨﺲ روﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺳﺒﮑﯽ، اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و راﺣﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ساخت کشور پرتغال

رنگ

زرشکی

Benito

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صندلی ماشین BONITO مدل Dano”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *